חברי ועדות

חברי ועדות, חברי צוותים ונוספים

מזכיר: ליאור נחמה , לפניה לחץ כאן

מזכירות:

1.

2.

3.      נתנאל כהן

4.      איציק צור

5.      תמי כהן

ועדת קליטה:

1.

2.

3.     טולי אלגד

4.     שלומית צור

ועדת תרבות:

1.

2.

3.      מורן בכרך

4.      רחל גאליה

5.       יוני גרין

ועדת חינוך:

1.

2.

3.

4.     הילה צוויג

5.    ישי שאול

רכזת חינוך- נעמה קרסנר לפניה לחץ כאן

ועדת מעורבות חברתית:

1.

2.

3.

4.    

ועדת קהילה:

1.

2. יעל אבני

3. שמרית מוכו

ועדה תורנית:

1.

2.

3.

4.

ועדת ביקורת:

1. אחיה בכרך

2. שמעון פוגל

3. גלעד פרוינד

יושב ראש אספת חברים: אליסף פלמר

עורך העיתון רתמון: גלעד פרוינד

ועדת ביטחון:

1. בועז רוטשילד

2. משה קרסנר

3. נתן סאק

4. עמנואל רוטשילד

רכז ביטחון: משה קרסנר

ועדה חקלאית:

1. נתנאל צוויג

2. עמנואל רוטשילד

3. יאיר לאופר

צוות תב"ע :

1. יהודה אבני

2. דורית פלמר

3. עטר בן שמואל

4. תמי כהן

5. מוטי פרץ

צוות חזון:

1. חנן מגל

2. הדס כהן

3. יוני גרין

4. שלומית ולרשטיין

5. עמנואל רוטשילד

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365