הישוב שלי

נווטו בתפריט משמאל בכדי לסייר ולהיות שותפים בחיי הקהילה בישוב

לפינת התרבות לחצו כאן

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365