משפחות מספרות

לחץ על הכותרות בכדי לראות את הכתבות

משפחת גבריאל מספרת על החיים בכפר רתמים (אפריל 2012) פורסם ב "כביש 40"- עלון מקומי

שלוש משפחות מספרות על המעבר לדרום ועל החיים בכפר רתמים (רתמים -פסח 2011) פורסם ב"הלל"-ירחון נשים

משפחת מגל מספרת על המעבר לכפר רתמים (טללים מחנה זמני-2008)  פורסם בעלון תנועת אור

משפחת כהן מספרת על המעבר לכפר רתמים (טללים מחנה זמני- 2006)  פורסם בעיתונות כללית

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365