חזון הישוב

כפר רתמים נוסד על שלושה עקרונות מרכזיים:

יישוב הנגב – אנו חלק מהמועצה אזורית "רמת נגב" הפרושה על כ 20% משטח מדינת ישראל אך חיים בה כ-4500 תושבים בלבד! מכאן, מובן הצורך בחיזוק ההתיישבות היהודית באיזור.

ישוב סובלני בעל עין טובה – כפר רתמים הינו ישוב דתי אורתודוכסי, אך מעבר לכך אין הוא מוגדר, ובמתכוון. אנו רוצים שלישוב יגיעו משפחות מכל גווני הקשת הדתית ושנוכל לבנות חיים משותפים בישוב מתוך קבלת השונה, סובלנות, פתיחות ועין טובה.

הישוב רואה חשיבות רבה (ומשקיע מאמצים ומשאבים) ביצירת תשתית לחיי רוח. בין השאר, בקיום שיעורים תורניים ובעתיד גם במינוי רב ליישוב..

מעורבות חברתית – אנו רואים חשיבות רבה בכך שהישוב יתרום לחברה הכללית, גם זו שמחוץ לו. בשנותיו הראשונות של היישוב נערכה פעילות במרכז הקליטה בקבוץ טללים (מועדונית לאוכלוסיה המבוגרת ופעילויות סביב החגים).

בחזוננו אנו רואים את הישוב גדל ומגיע למספר רב של משפחות – מרביתן של בעלי מקצועות חופשיים ובתוכם גם חקלאים.

אנו רואים חשיבות רבה בהשתלבותנו מבחינת עשייה ומבחינה חברתית במועצה הותיקה "רמת נגב". זאת, בהשתתפות בפעילויות השונות, בנשיאת תפקידים בגופים השונים במועצה ועוד.

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365