ביטחון

ככלל, המצב הביטחוני בישוב רגוע ושקט ולאורך השנים לא נרשמו אירועי פח"ע או אירועים פליליים חריגים

למרות המצב השקט הישוב ערוך לכל תרחיש, במתכונת הבאה:

  • ממונה על הביטחון והבטיחות .

  • ישנה ועדת ביטחון שתפקידה ליצור דפוס התנהגות ביטחוני בישוב.

  • הישוב כולו מוקף בגדר ובחפיר ומאובטח בשעות הלילה ע"י מאבטחים בשכר.

  • בישוב ישנו צוות כוננות של מתנדבים המאומנים לתת פתרון ראשוני במקרה אירוע.

  • סיורי מג"ב ו"מתמיד" נערכים בישוב ובסביבתו בהתאם לצורך.

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365