ניהול ישוב

כפר-רתמים מתנהל על ידי כמה גופים פנימיים, שלכל אחד מהם תפקיד אחר, ויחדיו הם יוצרים מנגנון אשר מנהל את הישוב בשגרה.

אסיפה כללית – אסיפת החברים עומדת בראש פירמידת קבלת ההחלטות. אסיפת חברים מתכנסת פעם בחודש לערך במטרה לקבל החלטות ברמה הכלל יישובית. האספה נותנת לכל תושב במה לדעותיו, מחשבותיו ורעיונותיו בנושאים השונים שעל הפרק. ההחלטות מתקבלות בהצבעה חשאית על הנושאים שהועלו.

מזכירות – נציגות של חברי הישוב, פועלת בהתנדבות ונבחרת בהצבעה. המזכירות דואגת לניהול השוטף של הישוב ולקבלת החלטות מנהליות שוטפות. המזכירות דנה בסוגיות ומציגה אותם לאסיפה. המזכירות מתכנסת אחת לשבוע באופן קבוע.

מזכיר- עובד בשכר ואחראי לביצוע של החלטות המזכירות והאסיפה. המזכיר אחראי על ניהול כספי הישוב, ניהולו היומיומי וקידום פרויקטים.

ועדות – בישוב ישנן כמה ועדות שכל חבריהן מכהנים בהתנדבות ונבחרים בהצבעה. כל ועדה ממונה על תחום שונה ועל קידומו

לועדות הפעילות בכפר רתמים לחץ כאן

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365