גלריית סרטים

כפר רתמים חוגג שנה בישוב הקבע

שיטפון בכביש הגישה לכפר רתמים-חורף תש"ע

כתבה על העליה לישוב הקבע ברתמים קיץ תשס"ט

חג עלייה תש"ע 2010 ארבע שנים לרתמים

להקת קאברנה בהופעה בישוב- חג עלייה 4 שנים לישוב קייץ 2010

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365