בית ספר אזורי

חינוך יסודי

באזורנו מספר בתי ספר דתיים: בירוחם, בדימונה, בבאר שבע וביתד. כל בתי הספר במרחק של בין עשרים לשלושים דקות נסיעה. ההסעות מוסדרות וממונות על ידי המועצה האזורית.

כיום פונים ילדי הישוב לבית הספר היסודי דתי "קול יעקב" בירוחם. בית הספר זה משלב אוכלוסיות מגוונות מאזור הדרום ומוביל דרך חינוכית מיוחדת של ערכיות, השתלבות בקהילה ומצוינות.

בית הספר משלב במערך הלימודים, לימודי מחשב ולימודים מתוקשבים על בסיס התוכנית 'מחשב לכל ילד ומורה'

פרטים נוספים על בית ספר קול יעקב בירוחם כפי שפורסמו באתר בית הספר:

לחץ

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365