חקלאות

הטבות לחקלאים חדשים

משרד החקלאות והחטיבה להתיישבות מעניקים ליווי, הכוונה וסיוע במימון מיזמים חקלאיים.

החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות

באזורי עדיפות לאומית ניתנים מענקים ו/או הטבות מיסוי למיזמים חקלאיים מאושרים.

תהליך קבלת ההטבה: בדרך כלל, במושבים חקלאיים בנגב, ניתן לקבל עד 80 דונם ממשרד החקלאות בחכירה למטרת גידולי חקלאות בלבד. יש לגשת למשרד החקלאות ולמלא את כל הטפסים הרלוונטיים. לאחר מכן, יש לבקש אישור לגידול מסוים, אותו משרד החקלאות צריך לאשר (לא כל סוגי הגידולים מאושרים).

לאחר קבלת האישור, משרד החקלאות מחזיר 25% מההשקעה.

תוכנית הפיתוח של משרד החקלאות לשנת 2010

תחומי הסיוע העיקריים:

– גידול בשטחים פתוחים – ניתן להגיש בקשה לסיוע בכל תחום גידול.

– סיוע בהקמת חממות – נכון לשנת 2010, רק חקלאי חדש הרוכש נחלה חדשה רשאי להגיש בקשה לסיוע ולמענקים.

– חקלאים חדשים הרוכשים נחלה יד שנייה אינם זכאים לקבלת סיוע באמצעות תוכנית הפיתוח. האפשרות לפתוח את אופציית הסיוע גם לחקלאים חדשים שרכשו נחלות קיימות ומפעילים משק חדש, נבחנת בימים אלה.

– הטבות מס לחקלאים – לתחומי היצור הזכאים להטבות.

לצפייה בתוכנית הפיתוח המלאה: תוכנית הפיתוח לשנת 2010

שטחי מרעה

לבירור אודות שטחי מרעה, יש לפנות באופן פרטני לרשות למרעה או למחוזות הרלוונטיים (נגב או גליל וגולן).

סובסידיות  על פי חוק הגליל

תמיכה ישירה בחקלאים בגליל העוסקים בייצור ביצים (17%) ופטם (13%) מעלות התחשיבים לייצור.

סיוע לחקלאים על ידי החטיבה להתיישבות

החטיבה להתיישבות מסייעת למתיישבים באזורים כפריים המוגדרים כאזורי עדיפות לאומית. החטיבה מעמידה אמצעי ייצור ומלווה את התושבים בהדרכה, הענקת ידע ומיומנות.

ניתן להגיש בקשה לחטיבה להתיישבות למענק בגובה 100,000 ₪, כאשר סכום ההחזר הינו 25% מההלוואה, כך שלמעשה גובה המענק המקסימלי הינו 75,000 שקל. ניתן להגיש את הבקשה למיזמים גם מתחומי התיירות, החטיבה להתיישבות בוחנת כל מקרה לגופו.

קרנות המסייעות במימון עסק חקלאי

קרן קורת: http://www.kiedf.org/home/hebrew/

– קרן נס:http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Hebrew/Israel/PriorityRegions/BusinessLoans/loanfund-ness.htm

למידע נוסף אודות קרנות וסיוע למיזמים חקלאיים:

מרכז המידע של תנועת אור: 1-800-215-216

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365