בניה בישוב

בניית בתי הקבע היא אחד הפרויקטים הגדולים והחשובים העומדים היום בפני הישוב. הבנייה היא עתידו של הישוב הן מבחינת איכות החיים והן מבחינת היכולת להמשיך ולקלוט משפחות חדשות לישוב.

בניית בית בישוב חדש הוא תהליך לא קצר ולא פשוט המורכב ממספר שלבים:

  • אפיון רצונות הישוב.
  • תרגום הרצונות לתוכנית מסודרת (פרוגראמה).
  • כתיבת תב"ע לישוב ע"י צוות מומחים – משרד אדריכלים, מהנדסי בניה, מתכננים ועוד.
  • העברת התוכנית בועדות ממשלתיות שונות המאשרות את התוכנית.
  • יציאה למכרזים שונים לפיתוח אזור הבניה וחלוקתו למגרשים.
  • מכירה ושיוך של מגרשים לתושבים.
  • התחלת תכנון ופרטי הבניה.

תוכנית התב"ע אושרה באוק' 2014

אנו נמצאים בשלב תכנון מפורט של שלב א' 60 יחידות ראשונות בגדלים משתנים (חצי דונם, 750, ודונם)

התהליך כולו נעשה תוך ראיית הצרכים הנוכחיים והעתידיים של הישוב ועל סמך דעות, צרכים ונתונים שנאספו מכל החברים.

בתב"ע שאושרה במשרד השיכון, ניתן לראות שרצון התושבים הוא לשמור על אופיו המדברי של הישוב מבחוץ אך לעשותו ירוק ופורח מבפנים. בנוסף ישנו צורך לאזן בין השאיפה לכבד את הפרטיות של כל אחד ואחד ובין הרצון ליצור נקודות מפגש וממישק ציבוריים.

אופק הבניה בישוב – כלומר, תחילת שיווק מגרשים לבנייה- הינו חצי שנה.

(נכתב בתחילת תשע"ה)

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365