רתמון

בדף זה מוצגים עותקים מעיתון הישוב "הרתמון"- מיומו הראשון

מספר רתמוןתאריך פרסוםנושא הרתמון

פתיחת הדף

1

ראש השנה תשס"ח-2007שנה לישובלחץ
2סיוון התשס"ח-2007שבועותלחץ
3אב התשס"ח- 2008ט"ו  באבלחץ
4תשרי התשס"ט- 2008סוכותלחץ
5כסליו התשס"ט- 2008חנוכהלחץ
6אדר התשס"ט- 2009פוריםלחץ
7סיוון התשס"ט- 2009שבועותלחץ
8קיץ תש"ע- 2010פתיחת הקיץלחץ
9ראש השנה תשע"א- 2010שנה חדשהלחץ
10חנוכה תשע"א – 2010אורלחץ
11פורים תשע"א 2011פוריםלחץ
12פסח תשע"א – 2011פסחלחץ
13שבועות תשע"א – 2011שבועותלחץ
14ראש השנה תשע"ב – 2011ראש השנהלחץ
15פורים תשע"ב -2012(מתכונת חדשה)פוריםלחץ
16פסח תשע"ב – 2012פסחלחץ
17שבועות תשע"ב – 2012שבועותלחץ
18קיץ תשע"ב 2012קיץלחץ
19ראש השנה תשע"גראש השנה

 

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365