ארכיון

…………בדף זה תוכלו למצוא  פרסומים ישנים של היישוב:

  • סיכומים מפגישות הקמת הגרעין, עוד לפני העלייה לקרקע.
  • סיכומי מזכירות מהשנים השונות.
  • החלטות אסיפה והחלטות מזכירות.
  • עיתוני "רתמון" שפורסמו בעבר.
  • כתבות על הישוב.
  • חומר פרסומי מכל השנים.

ועוד חומרים שונים שנכנסו להיסטוריה היישובית

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365