ועדות

כללי:

  • הועדות השונות הן המנגנון המרכזי של התושבים לפיתוח הישוב, למיסוד הנושאים השונים ולסדר בישוב.
  • כל הוועדות נבחרות אחת לשנה על ידי חברי הישוב.
  • כל חבר ועדה מכהן שנתיים, ובכל שנה מתחלפים חצי מחברי הועדה.
  • כל ועדה קובעת לעצמה יעדים קדימה ומתוקצבת באופן שנתי בהתאם.
  • התקציב והיעדים מובאים לאסיפת החברים לאישור.

מזכירות היישוב:

 המזכירות  הינה הגוף המנהיג את היישוב. המזכירות נבחרת באופן דמוקרטי ע"י חברי היישוב, וזה מקור סמכותה. המזכירות מורכבת מ-חמישה חברים ונוסף אליהם מזכיר  היישוב. בין תפקידי המזכירות:

  • קביעת קווי מדיניות היישוב בנושאי חוץ ופנים.
  • ניהול היישוב באופן שוטף.
  • בקרה על עבודת הוועדות השונות.
  • קביעת סדר היום לאסיפת החברים ביישוב.
  • כתובת לפניות עבור חברי היישוב

מזכיר הישוב:

מזכיר הישוב הינה משרה מקצועית בשכר. תפקידו של המזכיר להוציא אל הפועל את החלטות המזכירות. תפקיד המזכיר מגוון ומשפיע רבות על קידומו של הישוב ותפקודו השוטף.

ועדת קליטה:

ועדת קליטה אמונה על הבאת משפחות חדשות לישוב והשתלבותן בו. בין השאר יוצרת הוועדה מאגר משפחות המתעניינות ביישוב,  מנהלת את תהליך הקליטה ומלווה את המשפחה לאחר סיומו. הוועדה גם אחראית על פרסום ושיווק הישוב ועל תכנון דמוגראפי של הישוב לקראת הבאות

על תהליך הקליטה בהרחבה.            צור קשר

 ועדת חינוך:

כפר רתמים שם בראש מעייניו את נושא החינוך ולפיכך מושקעים בנושא מאמצים רבים ותקציב רב. נכון לעכשיו קיימות בישוב שלוש מסגרות חינוכיות לגילאים 0-6 – כולן בפיקוח ממשלתי ובסיוע המועצה המקומית. החינוך בישוב מבוסס על עקרונות הישוב – חינוך לערכים דתיים, קבלת השונה, סובלנות, אהבת הסביבה. הכל בצורה חוויתית ומאתגרת

הצוות החינוכי של הגן נבחר ע"י חברי הועדה ורכזת החינוך בישוב, לאחר מינוי רב ליישוב ילווה הרב הנבחר את הצוות החינוכי של הגן ילווה ויעמיק את הפן היהודי-דתי-חוויתי.

                 

ועדת מעורבות חברתית:

אחד מעקרונות היסוד של הישוב הינו  מעורבות חברתית בקהילה. המעורבות החברתית באה לידי ביטוי בשני תחומים עיקריים, ושונים במהותם:

התחום הראשון הינו מגוון הקבוצות באוכלוסייה הזקוקות לתמיכה וסיוע: עולים חדשים, חיילים, מעוטי יכולת וכן על זו הדרך. התחום השני הינו מעורבות ופעילות עם הישובים השכנים לנו מתוך רצון לפתיחות ויצירת שותפות אזורית.

מטרת הועדה היא לאפשר את הפעילות בשני התחומים גם יחד, כל אחד לפי כוחו ויכולתו תוך "אמירה יישובית" משותפת.

ועדה תורנית:

מטרתה של הועדה התורנית היא לקדם ולשתף את הישוב במגוון פעילויות הקשורות לתחום התורני. בין השאר עוסקת הוועדה בחיי בית הכנסת ושילוב העדות השונות בנוסח התפילה,,במציאת רב ליישוב, ובשיעורי תורה לגברים, לנשים וגם לילדים. כמו כן, מארגת הוועדה פעילויות מיוחדות לקראת החגים.

הוועדה שואבת את מהותה מאופי הישוב – כישוב בנגב, בעל מעורבות חברתית וקהילה דתית מגוונת – ומתאימה עצמה אליו.

על הועדה בהרחבה                  תמונות מפעילות הועדה

ועדת תרבות:

הועדה אחראית על חיי התרבות והפנאי בישוב והצגת מידע על חיי התרבות באזור הנגב. היישוב והמועצה מציעים מגוון רחב של חוגים ופעילויות תרבות לכל המשפחה.

על תרבות בהרחבה                 תמונות מפעילות הועדה

ועדת פיתוח:

ועדת פיתוח אמונה על פיתוח הישוב מבחינת נוף, מתקנים ציבוריים, ניקיון וסדר, תברואה תקנוני בניה ובטיחות.. מדי פעם מתקיים יום מרוכז לעבודות פיתוח על ידי התושבים. בישוב עובד איש תחזוקה במשרה מלאה, העובד במקביל לועדת פיתוח.

תמונות מפעילות הועדה

ועדת תב"ע:

תפקיד ועדת תב"ע  היא לקדם את הישוב לשלב שיווק המגרשים והתחלת בנית הקבע, בצורה המהירה ביותר והטובה ביותר. זאת באמצעות כתיבת תב"ע לישוב– תוכנית המתאר שלו. תוכנית זו מתייחסת לאופי הבניה, אופי מבני הציבור ולמיקומם במרחב. הועדה הוקמה לפרק זמן קצוב ומתעתדת לסיים את עבודתה תוך חצי שנה. ועדץ תב"ע פועלת בשיתוף גורמים מקצועיים העוסקים בתכנון –  משרד אדריכלים, מהנדסי בניה וכדומה –תוך שיתוף הקהילה והבנת צרכי התושבים ורצונותיהם.

תצלום אוויר של היושב

ועדת ביטחון:

הועדה אחראית על יצירת תחושת ביטחון אצל חברי הישוב, והעלאת תוכניות מתחדשות לשמירה על הישוב אל מול האיומים הקיימים. הועדה עומדת בקשר רציף עם מג"ב, משא"ז ומתמיד

בנוסף, בישוב רכז בטחון בשכר וכן צוות כוננות בהתנדבות מחברי הישוב

  

ועדת עיתון:

ועדת עיתון אחראית להוציא אחת לשלושה חודשים את ה"רתמון" העמוס בכתבות, שירים, סיפורים והגיגים מעטם של תושבי הישוב. בנוסף, יוצא ה"רתמון" בחגים ובמועדים חשובים אחרים, וכולם מוזמנים להשתתף בו.

לרתמון האחרון לחץ כאן

 

 

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365