זמני משחקיה וספריה

משחקיה: א' ו ג'  18:00- 16:00

ב' ו ד' 12:00 – 10:00

ספריה:

ב' 18:00-17:00, 21:15-20:45

ד' 18:00-17:00

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365