זמני תפילות

שחרית: ראשון עד חמישי – 6:00 , מנחה: 16:30, ערבית:20:30

שישי 7:00, שבת 8:00

כפר רתמים ד.נ חלוצה מיקוד: 8555000 טל: 086553630 פקס: 08-6570749,misradretamim@gmail.com, קליטה: 054-7775365